T74116 - FOTOĞRAF MAKİNESİ TEDARİKİ

Son Teklif Verme Tarihi :

Söz konusu işle ilgili sözleşmeye davet yazısı ekte gönderilmiştir. Sayfanın çıktısını almayı müteakip İMZALI ve KAŞE/MÜHÜRLÜ olarak ayni gün içinde E-POSTA (satinalma@guvkk.net) veya FAKS (0392 234 6634) yoluyla geri gönderilmesini rica ederiz.

 

Sözleşmeye gelirken teminat mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de getirilmesi gerekmektedir;

 

  1. Direktör onay belgesi (2022 yılına ait),
  2. Direktör imza sirküleri (2022 yılına ait),
  3. Vekaletname veya yetki belgesi (direktör şahsen katılacaksa gerek yoktur).

 

Orijinal imzalı olmayan tüm belgeler 2022 yılına ait Noter/Tasdik Memuru onaylı olmalıdır.

 

Hüseyin İLKAN

Mu. Yb.

Satınalma Koms. Başkanı

 

İletişim

TEL:      0533 859 3579

             0392 234 6303 – Dahili: 3301    

FAKS:   0392 234 6634

Sonuç Dosyası : Sonuç dosyasını indirmek için tıklayınız.