Duyurular

                                                                                   GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDAN DUYURULMUŞTUR

1. Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası gereği, 2004 doğumlu erkek KKTC vatandaşları, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren askerlik çağına girmişlerdir.
2. Son yoklamaları, 01-11 Şubat 2022 tarihleri arasında (her iki tarih dâhil) 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacaktır.
3. Yükümlüler kendilerine teslim edilen çağrı pusulalarında belirtilen tarihlerde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) son yoklamaya katılacaklardır.
4. Her ne sebeple olursa olsun bugüne kadar yoklamaya hiç katılmamış veya henüz yurt ödevini yapmamış olan 2004 ve daha yaşlı doğumlu, askerlik ertelemesini yaptırmayan KKTC ve çift uyruklu yükümlüler bu yoklamaya katılmak zorundadırlar.
5. Yükümlülerin ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacak olan son yoklamaya :
    a. KKTC kimlik kartı, 
    b. T.C. kimlik kartı ve T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneğinin Aslı (çift uyruklular için),
    c. KKTC yurttaşlık belgesi (çift uyruklular için),
    ç. Lise ve dengi okul öğrencileri için okul müdürlüklerinden alacakları öğrenci belgesi,
    d. Lise ve dengi okul mezunu olanların KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı diploma fotokopisi ve üniversite / yüksekokul öğrencileri için KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı öğrenci belgesi,
    e. Sürüş ehliyeti olanlar sürüş ehliyeti,
    f. 5 Adet vesikalık resim, 
    g. İkametgah Belgesi,
    ğ. Sağlık problemi olanların raporları ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
6. Son yoklamaya gelenlerin, Covid-19 pandemi tedbirlerine uygun hareket etmeleri, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri, maske takmaları ve kendilerine tebliğ edilmiş olan son yoklama çağrı pusulalarında belirtilen randevu gün ve saatine uymaları önem arzetmektedir.
7. Yükümlülere gerekli duyuru ve tebligatlar, köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapılmış olup, radyo, televizyon ve yazılı basın yoluyla yapılan bu duyurular değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası‘nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen meşru bir özrü olmaksızın yoklamaya katılmayanlar, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
8. Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasindan ulaşabileceklerdir.

Önemle duyurulur.