Genel Bilgiler

1. KKTC’de kimler askerlik yapar?

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan ve askerlik çağı içerisinde olan (19-49) her kişi değiştirilmiş şekliyle 59/2000 sayılı KKTC Askerlik Yasası gereğince askerlik ödevini yapmakla yükümlüdür.Yasanın tespit ettiği esaslar dışında veya mükellefiyet hizmetini yapmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağından çıkarılmaz. Olağanüstü durum halinde, KKTC Cumhuriyet Meclisinin onayı ile askerlik çağı içinde bulunan kadınlar da askerliğe alınabilirler.


2. KKTC yurttaşlık yasasına göre kimler yurttaş sayılmaktadır?

   KKTC’de veya yabancı ülkede doğan;

        a. Annesi Kıbrıslı Türk, babası Kıbrıslı Türk veya

        b. Annesi Kıbrıslı Türk, babası yabancı uyruklu veya

        c. Babası Kıbrıslı Türk, annesi yabancı uyruklu olanlar KKTC yurttaşıdırlar.


3. KKTC yurttaşlığı nasıl kazanılır?

    Yurttaşlık doğum yolu ile ve doğum anında kazanılır. Yurttaş olmak için başvurmak veya KKTC kimlik kartı almak gerekmez.


4. Askerlik yükümlülüğünü yapmayan bir kişi KKTC yurttaşlığından çıkar veya çıkarılır mı?

        a. KKTC dışında doğan ve 18 yaşına kadar sürekli olarak KKTC dışında yaşayanlar, 18-21 yaş arasında, KKTC İçişleri Bakanlığı’na müracaat ederek askerlik yükümlülüğünü yapmadan yurttaşlıktan çıkmak isteyebilir. 21 yaşından sonra askerlik yükümlülüğünü yapmayanlar yurttaşlıktan çıkamazlar.

        b. KKTC dışında doğan, ancak sürekli olarak KKTC’de ikamet edenler, askerlik yükümlülüklerini yerine getirmeden yurttaşlıktan çıkamazlar.

        c. KKTC’de doğanlar, askerlik yükümlülüğünü yapmadan yurttaşlıktan çıkamazlar.


5. KKTC yurttaşları ile sonradan KKTC yurttaşlığına geçenlerin askerlik yükümlülüğü nedir?

        a. KKTC yurttaşı olanlar askerlik yükümlülüklerini KKTC’de yerine getirmek zorundadır.

        b. KKTC yurttaşlığına geçenlerden, eski yurttaşlıklarında askerlik hizmetlerini yerine getirdiklerini veya muaf olduklarını belgelendirenler veya ülkelerinde mecburi askerlik mükellefiyeti olmayanlar, askerlik yasası uyarınca askere alınmazlar. Bunlardan askerlik yapmayanlara veya askerliğini yaptığını belgelendiremeyenlere askerlik yasası kurallarına bağlı olarak askerlik hizmeti yaptırılır.

        c. Ancak, askerlik çağına girmeden (19 yaşından önce) KKTC yurttaşlığına geçenler askerlik çağına girdikleri tarihten, askerlik çağına girdikten sonra KKTC yurttaşlığına geçenler ise yurttaşlığa geçtikleri tarihten başlayarak 01 (bir) yıl içinde müracaat etmedikleri takdirde yedek subaylık hakkından yararlanamazlar.

        ç. KKTC yurttaşlığına geçen üçüncü uyruklu kişiler 10 brüt asgari ücret ödeyip askerlik mükellefiyetinden muaf tutulabilirler.


6. Askerlik çağı içinde olup yurtdışına çıkmak isteyenler ne yapması gerekir?

        a. Askerlik işlemini tamamlamış (terhis olmuş) veya askerlik erteleme işlemleri ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü tarafından yapılmış olan yurttaşlarımız KKTC kimlik kartlarını çıkış limanlarında muhaceret memurlarına göstererek yurtdışına çıkış yapabilirler.(Yurtdışına çıkış yapabilmek için yurttaşlarımızın askerlik durumlarını gösteren belgelerini yanlarında bulundurmalarına gerek yoktur)

        b. Askerlik işlemi tamamlanmamış veya ertelemesini yaptırmamış olan yurttaşlarımız yurtdışına çıkış yapamazlar. Bu durumdaki vatandaşlarımızın ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.


7. Kimler askerlik yapmaz (muaftır)?

        a. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre aklen veya bedenen askerliğe elverişli olamayanlar,

        b. Özel statü kapsamında olup statülerini koruyarak askerlik çağı dışına çıkanlar (49 yaşını dolduranlar) askerlikten muaftırlar. Muafiyet belgesi ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilerek alınacaktır.

        c. KKTC yurttaşı olup 49 yaşının doldurmuş olmasına rağmen askerlik hizmetini yerine getirmemiş olanlar 5 brüt asgari ücret ödeyip askerlik mükellefiyetinden muaf tutulabilirler.

        ç. 12 Aralık 2014 tarihinden önce KKTC yurttaşlığı devam ederken bir başka ülkede askerlik hizmetini yerine getirenler askerlik yükümlülüğünden muaf tutulurlar.

        d. 12 Aralık 2014 ile 28 Kasım 2017 tarihleri arasında KKTC vatandaşlığı devam ederken bir başka ülkede askerlik hizmetini yerine getirenlerden, ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde kaydı olanlar 3000 İngiliz sterlini ödeyerek, kaydı olmayanlar ise bedel ödemeden askerlik yükümlülüğünden muaf tutulurlar.

        e. KKTC yurttaşlığı devam ederken 28 Kasım 2017 sonra askerlik hizmetini başka bir ülkede yapan vatandaşlarımızın askerlik hizmetleri KKTC Askerlik Yasası kapsamında sayılmayacaktır.


8. Sağlık işlemleri nasıl başlatılabilir?

        a. Er statüsündeki yükümlülerden, ilk sağlık muayenesinde rahatsızlığı olduğu tespit edilenler ve ilk sağlık muayenesi ile celp tarihi arasında hastalandıklarını beyan edenlerin sağlık işlemleri ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü tarafından başlatılır.

        b. Yedek subay ve bedelli statüsündeki yükümlülerin sağlık işlemleri yalnızca Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenen yoklama tarihlerinde Yoklama Heyeti tarafından yapılabilir.

        c. Yoklama heyeti veya hastane kurulu tarafından sağlıklı kararı verilenler, celbe katıldıktan sonra yaşayacakları sağlık sorunlarıyla ilgili sevk işlemlerini bağlı oldukları birlikler aracılığıyla yapacaklardır.


9. Sağlık işlemlerinin aşamaları nelerdir?

        a. Sağlık kuruluna sevk işlemi yapılan yükümlülerle ilgili karar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre verilir.

        b. İlgili hastanede yapılan muayeneden sonra kurula giren yükümlü, kuruldan çıkan kararın bulunduğu ön raporu ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne ibraz etmelidir.

        c. İbraz edilen ön raporla kesin işlem yapılmamaktadır. Ön raporla yalnızca yükümlüye, talep etmesi durumunda esas rapor işlemleri tamamlanana kadarki süre için geçici olarak yurt dışına çıkış belgesi verilmektedir.

        c. Esas rapor Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylandıktan sonra karar kesinleşmiş olur.

10. Değiştirilmiş Şekliyle 59/2000 sayılı Askerlik Yasasına nasıl ulaşabilirim?

    Değiştirilmiş Şekliye 59/2000 sayılı Askerlik Yasasını ilgili bağlantı adresinden indirebilirsiniz. [Askerlik Yasası]

İLETİŞİM

General Kenan Çoygun Kışlası, Nurettin Ersin Paşa Caddesi, Boğazköy,
Girne / KKTC

(+90) 392 227 1275
(+90) 392 228 9235