YEDEK SUBAY SON YOKLAMA DUYURUSU

Faaliyet Tarihi :

           1. Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası kapsamında, 2023 yılı 46'ncı dönem l'inci devre Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adaylığına, aşağıda belirtilen belgeler ile 17 Mart 2023 tarihine kadar müracaat edenlerin son yoklamaları 21 Mart 2023 tarihinde 08.30-16.00 saatleri arasında Güv.K. ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacaktır.
           2. Yedek Subay (Asteğmen ve Çavuş) aday adayları yoklama tarihinde aşağıda belirtilen müracaat belgelerinin asıllarını beraberinde bulunduracaktır;
a. KKTC kimlik kartı,
b. KKTC doğum kayıt belgesi, 
c. Çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi, 
ç. Polis Genel Müdürlüğünden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi,
d. Mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti,
e. Varsa sürüş ehliyeti,
f. İkametgâh belgesi,
g. Sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun asli ve fotokopisi, varsa epikriz raporu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 
          3. Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyurular, Askerlik Yasası'nın 25'inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanlar, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
          4. Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabileceklerdir. 
        
         Önemle duyurulur. 

ASAL VE SEFERBERLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Telefon Numaraları: 2271275, 2272007 ve 2271947 
Belgegeçer No.: 228 6663
E-Mail: asal@guvkk.net