Hakkında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin savunma gücünü oluşturan en önemli unsurlardan biri olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, gayri nizami kuvvetten, düzenli ordu durumuna geçen bir kuvvet olarak, dünya askeri literatüründe çarpıcı ve ender rastlanan bir örneği teşkil etmektedir.

1 Nisan 1955'te ortaya çıkan EOKA tedhiş örgütünün başlangışta İngiliz idaresine karşı eylemlerinin, daha sonra Türk Toplumu'nun imhası faaliyetlerine dönüşmesi üzerine Volkan, Karaçete, 9 Eylül Cephesi, Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği adı altında Türk Toplumu'nun savunmasına yönelik mukavemetçi gruplar oluşturulmuştur. Bilahare 1 Ağustos 1958'de Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) adı altında birleşen bu gruplar, 1963 yılına kadar faaliyetlerine gizli olarak devam etmiş, 1963 yılının Aralık ayında başlayan aleni Rum saldırılarına karşı koyarak bir bölümü açık, diğer bölümü ise gizli olarak Türk Toplumu'nun savunmasını sürdürmüştür. 1967 yılında başlayan toplu Rum saldırılarına karşı her köyü bir direnek noktası şeklinde savunan TMT, Türk Toplumu'nun mukavemet gücünü ayakta tutan en önemli öğelerden biri olarak, direniş faaliyetlerini 20 Temmuz 1974 tarihine kadar başarıyla devam ettirmiştir.

1974 Temmuz'unda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, 1960 Anayasası'nın kendisine vermiş olduğu garantör devlet müdahale hakkını kullanmasıyla Mücahit ve Mehmetçik omuz omuza çarpışarak Mutlu Barış Harekatı'nı başarıya ulaştırmışlardır.

13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti (K.T.F.D.)'nin kurulmasını müteakip, eski teşkilatın temelleri üzerinde 1 Ağustos 1976'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı kurulmuştur. Federe Devlet Anayasası Güv.K.K.lığının kuruluşunu bir kanuna bağlamış ve 23 Kasım 1976 tarihinde Güvenlik Kuvvetleri Kuruluş, Görev ve Yetki Yasası çıkarılmıştır. Böylelikle; kuruluşunu 1 Ağustos 1976 tarihinde gerçekleştiren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, çok kısa bir zamanda teşkilatlanmasını tamamlamış ve çağdaş, düzenli bir kuvvet haline gelmiştir.

İLETİŞİM

General Kenan Çoygun Kışlası, Nurettin Ersin Paşa Caddesi, Boğazköy,
Girne / KKTC

(+90) 392 227 1275
(+90) 392 228 9235