BASIN DUYURUSU

Faaliyet Tarihi :

Medyada, Güv.K.K.’lığına ait bir arazi üzerindeki taşınmaz hakkında çeşitli haberler yer almıştır. Adli makamlar tarafından arazi üzerindeki taşınmazı işgal eden işletmenin tahliyesine yönelik verilmiş bir karar mevcutken ilgili haberlerde bu kararın göz ardı edilerek, işletmeye haksızlık yapıldığı algısı yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. 

Bahse konu işletmenin ortakları tarafından söz konusu taşınmazın sözleşme bedeli olan kira borçları ödenmemiş ve böylece sözleşmeye aykırı hareket edilmiş olup, kiracı konumunda olan işletme sahipleri borçlarını ödemeleri konusunda defalarca sözlü olarak ikaz edilmiştir. Buna rağmen kiracı olan işletme sahipleri kira bedeli borçlarını ödemeye yönelik hiçbir teşebbüste bulunmamışlardır. Müteakiben, sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca işletmeye yazılı ihtarname gönderilmiş ve işletme sahiplerinin yükümlülüklerini makul bir süre zarfında yerine getirmeleri talep edilmiştir. Yazılı ihtarnamede işletme sahiplerine, kira borçlarının ödenmediği takdirde sözleşmenin feshedileceği bildirilmiştir. 
 
Sözlü uyarılar ve yazılı ihtarnameye rağmen, kiracının kira bedellerini sözleşme hükümlerine uygun olarak ödememesi nedeniyle kamu zararı meydana gelmiş olup Güv.K.K.’lığına ait taşınmazın tahliye edilmesi amacıyla KKTC Başsavcılığı tarafından dava açılmıştır.
 
27 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen ve davalı yetkilisinin de hazır bulunduğu duruşmada, davalı avukatının yapmış olduğu hüküm teklifi doğrultusunda mahkemece taşınmazın 15 Haziran 2022 tarihine kadar tahliye edilmesi emri verilmiştir.
 
Söz konusu arazi ve üzerindeki taşınmazın durumu, tahliyeyi müteakiben mevcut KKTC yasaları uyarınca ve ihtiyaçlar çerçevesince değerlendirilecek ve taşınmaz hakkındaki tasarruf durumuna karar verilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.