T26434 - GÜVENLİK KUVVETLERİ DERGİSİ TEDARİKİ

Son Teklif Verme Tarihi :

Söz konusu işle ilgili Sözleşmeye davet yazısı ekte gönderilmiştir. Sayfanın çıktısını almayı müteakip İMZALI ve KAŞE/MÜHÜRLÜ olarak ayni gün içinde

E-POSTA (satinalma@guvkk.net) veya FAKS(0392 2346634) yoluyla geri gönderilmesini rica ederiz.

 

Sözleşmeye gelirken teminat mektubu ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin de getirilmesi gerekmektedir.

 

1. Direktör onay belgesi (2022 yılına ait),

2. Direktör imza sirküleri (2022 yılına ait),

3. Vekaletname veya yetki belgesi, (direktör şahsen katılacaksa gerek yoktur)

4. Orijinal imzalı olmayan tüm belgeler 2022 yılına ait Noter/Tasdik Memuru onaylı olmalıdır.

 

Serkan SOYEL

Müh.Yb.

Satınalma Koms. Başkanı

 

İletişim:

TEL: 0533 859 35 79

         0392 23 46 303 Dahili:3301     FAKS: 0392 23 46 634

Sonuç Dosyası : Sonuç dosyasını indirmek için tıklayınız.